Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2018-05-07 13:04 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Franska revolutionen
Grundskola 7 – 8 Svenska Historia
När några i befolkningen har nästan all makt och nästan all rikedom kan det orsaka en revolutionär situation. I Frankrike ledde sådana orättvisor till revolution 1789. När allt var över hade många tusen människor avrättats, bland andra kungen Ludvig XVI. Miljoner människor runt om i Europa hade också dött i de krig som utkämpades. Men det ledde samtidigt till att kungens och adelns makt minskade.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • kunna förklara bakgrunden till att industrialiseringen startade i Storbritannien.
 • kunna redogöra för hur människors levnadsvillkor och vardagsliv förändrades genom industrialiseringen.
 • känna till vad som hände när Sverige industrialiserades.
 • kunna resonera kring hur levnadsvillkor och vardagsliv förändrades i Sverige på grund av industrialiseringen.
 • förstå varför amerikanska frihetskriget var så viktigt.
 • kunna förklara den amerikanska maktens uppdelning.
 • kunna beskriva hur 13 ”kolonier” blev 50 ”stater”.
 • kunna resonera om det amerikanska frihetskrigets följder för ”lojalister”, ”det vanliga folket”, ”kvinnorna”, ”slavarna” och ”indianerna”.
 • förstå varför den franska revolutionen är så viktig.
 • kunna berätta om ”det tredje ståndets väg till makten”.
 • kunna beskriva kvinnornas roll under franska revolutionen.
 • förstå bakgrunden till ”skräckväldet”.
 • kunna förklara varför den unge och fattige Napoleon blev Frankrikes kejsare.
 • kunna förklara vad ”Wienkongressen” innebar.

 

Förmågor

 • använda en historisk referensram
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia
 • använda historiska begrepp

 

Centrala innehåll

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang..
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Arbetsgång

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om revolutionerna
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Har goda kunskaper om evolutionerna
 • Kunna resonera och reflektera i text
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Uppgifter

 • Industriella revolutionen kollage

 • Industriella revolutionen reflektionsfrågor

 • Industriella revolutionen reflektion

 • Industriella revolutionen uppsats

 • Industriella revolutionen Kollage

 • Industriella revolutionen muntlig inspelning

 • Industriella revolutionen studeringsfrågor

 • Brevet från Amerika

 • Amerikanska revolutionen

 • Polisförhör av en kvinna

 • Franska revolutionen källtext - Brev från en mor.

 • Franska revolutionen källtext - Anne Guinees

 • Franska revolutionen fördjupning

 • Franska revolutionen

 • Amerikanska revolutionen

 • Franska revolutionen

 • Rangordna - industriella

 • Uppfinningarnas århundranden - Industriella

 • Alfred Nobel - Industriella

 • Livet i gruvorna - Industriella

 • Det första vaccinet - Industriella

 • Ett stort steg för mänskligheten - industriella

 • Den vita pesten - industriella

 • Den vita pesten - industriella

 • Repetition och reflektion - industriella

 • Vems är historians - Amerikanska

 • Ett omdiskuterat foto

 • Världens största fångläger - Amerikanska

 • Repetition & Reflektion - Amerikanska

 • Vem skrev vad?

 • Revolutionskalendern

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: