Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Orientering

Skapad 2018-05-07 13:16 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola F
Hur hittar man?

Innehåll

 

Att orientera sig i kända miljöer. Enkla kartors uppbyggnad.

 

Friluftsliv och utevistelse

Grundsärskolan  

 • (1-6) Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.

 • (7-9) Att orientera sig i kända miljöer. Enkla kartors uppbyggnad.

Grundskolan  

 • (7-9) Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.!

 

 

 

Film om Kartan - geografiska begrepp och symboler

 

w 2713

 

Väderstrecken

 

 

 

Att kunna:

Väderstrecken.

Passa kartan

Hitta Trelleborg på en Sverigekarta

 

Orienteringsövning i grupp i Dalabadet.

 

Matriser

Idrott & hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • IDH   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH   reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • IDH   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
 • IDH   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • IDH  7-9   Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
 • IDH  7-9   Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • IDH  7-9   Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
 • IDH  7-9   Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • IDH  7-9   Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • IDH  7-9   Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
 • IDH  7-9   Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
 • IDH  7-9   Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
 • IDH  7-9   Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • IDH  7-9   Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • IDH  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • IDH  7-9   Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
 • IDH  7-9   Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
 • IDH  7-9   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • IDH  7-9   Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • IDH  7-9   Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
 • IDH  7-9   Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
... för betyget E
... för betyget C
... för betyget A
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att delvis variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan också simma 200 meter.
Eleven kan också simma 200 meter.
Eleven kan också simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om samband samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar delvis aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar aktiviteterna väl till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på landsamt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: