👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektion - "Before", teater

Skapad 2018-05-07 13:17 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Ni delas in i läsgrupper och varje grupp läser en gemensam bok. I grupperna har ni boksamtal varje tisdag. Vi avslutar med en individuell skriftlig reflektion.
Grundskola 8 Svenska
Ni kommer att 2 och 2 diskutera/reflektera över teatern "Before" som vi sett tillsammans.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att fundera, diskutera och samtala tränar du på att bearbeta, förstå, analysera och tolka det du sett/hört. Du får dessutom träna på att förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

 • Se teatern "Before"
 • Workshop 
 • diskussioner i grupp

Bedömning

Jag kommer bedöma era muntliga uppgift enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk 8: Muntlig reflektion

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Förståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av teaterns innehåll visar du att du förstått innehållet
Genom att göra ganska utvecklade sammanfattningar av teaterns innehåll visar du att du förstått och kan reflektera över upplevelsen.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av teaterns innehåll visar du att du har förstått och kan reflektera över upplevelsen.
Reflektion
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över det du sett/hört.
Du reflekterar över det du sett/hört och du kan koppla till händelser i ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar över det du sett/hört och du kan koppla till händelser i ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till teatern.