👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plast

Skapad 2018-05-07 13:51 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Microplast... En av de ord som man ofta ser i sammanhang när man pratar om miljö och vad som påverkar till ett sämre miljöklimat. Men vad är det egentligen och hur kan vi göra något åt det? Ta reda på mer om plast.

Innehåll

Microplast...

En av de ord som man ofta ser i sammanhang när man pratar om miljö och vad som påverkar till ett sämre miljöklimat. Men vad är det egentligen och hur kan vi göra något åt det? Ta reda på mer om plast. 

 

Varför?

 

Du skall kunna samtala och ha kunskap om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du skall ha vetskap om vad som är en värdering och vad som är fakta. Du skall kunna argumentera, diskutera, motivera och skapa egna frågeställningar runt detta utifrån faktabasis. 

Du skall ha kunskap om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandling och kunna ge exempel på dessa genom att använda dig av kemins begrepp, modeller och teorier. 

Du skall ha kunskap om  hur människan använder och nyttjar naturens resurser och hur vi påverkar miljön genom det. Du skall ha kunskap om hur du på något sätt kan bidra till att åtgärda detta som kan bidra till en hållbar utveckling. 

 

Hur?

Efter arbetet med kol och olja kommer vi ta vid arbetet med plast. Eftersom plast och olja är väldigt närliggande till varandra undersöker vi dess samband. 

Du kommer att få lärdom om monomerer och polymerer. Du kommer att få undersöka ett visst plastområde. Det vill säga, du får en typ av plast som du skall forska om. Vilka ämnen som behövs för dess framställan. Hur den framställs, vad den används till och hur avfallshanteringen ser ut. Du skall redovisa detta för dina klasskamrater. 

Du kommer att få arbeta med olika plaster, testa hur de funkar när de förändras samt bidra till ett återbruk genom att skapa nya användbara föremål av de redan befintliga plastföremålen. 

Du kommer att få skriva en diskussion där du förväntas använda dig av fakta i dina tankar och argument runt plasten, hanteringen och dess påverkan på miljön. Du kommer även få göra ett inhopp i framtiden genom att använda dig av förutsägelser. 

 

Hur bedömer jag?

Har du förmågan att förstå hur processen med plast påverkar naturen och allt som lever i den. Kan du dra jämförelser och kan du föra diskussioner runt hantering och det egna ansvaret. Kan du använda dig av kemiska begrepp som exempelvis monomerer och polymerer när du för dina resonemang. Kan du föra resonemang runt ditt eget plastanvändande och hur du kan bidra till ett förbättringsarbete runt detta.