Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EKOLOGI & HÅLLBAR UTVECKLING

Skapad 2018-05-07 14:59 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Alla växter och djur är beroende av varandra och den miljö den lever i. De behöver ljus, vatten, näring, skydd mot fiender och möjligheter att sprida sin avkomma. Ibland är de framgångsrika, ibland inte, eftersom naturen hela tiden ändrar skepnad. Ekologer studerar alla dessa samband, men också vad som kan hända när vi människor frestar för hårt på vår omgivning. Sedan i början av 1900-talet har människans bruk av naturen påverkat ekosystemen allt mer våldsamt. Frågan som allt fler ställer sig är hur länge det kan fortsätta. Utmaningen är att minska naturbrukets påverkan så mycket att ekosystemen kan fortsätta att fungera som önskat. Trots att läget verkar hopplöst finns det mängder med möjligheter. De bästa lösningarna bidrar till bättre levnadsvillkor och en stabilare ekonomi – det som också kallas hållbar utveckling. Vad är då ett ekosystem och hur fungerar livet i dem? Vilka klimatförändringar sker och hur använder vi våra naturresurser? Den stora frågan är hur kan vi nå en hållbar utveckling?

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig och kunna beskriva både nya och gamla begrepp som; ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer, biotop, producent/konsument, fotosyntes/förbränning, nedbrytare, näringskedja/näringsväv, biologisk mångfald mm. Den delen kommer du att få en läxa i och ett prov till.

Du kommer utöver föreläsningar att få se filmer från Studi runt ekologi, hållbar utveckling och kretslopp. I arbetshäftet kommer du att få genomföra två uppgifter (vad är vad inom ekologin och vem äter vad) samt skriftligt redovisa några kretslopp (kolet, organiska jorden samt kvävets). Där bedömer jag både ditt resonemang samt hur du dokumenterar.

Som avslutning kommer vi att diskutera Agenda 2030 och de 17 miljömål som ingår där. Där kommer jag att bedöma din kommunikativa insats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
EKOLOGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING

E
C
A
Samtala och diskutera
FINALEN DE 17 MILJÖMÅLEN
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Dokumentera undersökningar
HÄFTET
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Ekosystem, flöden och kretslopp
HÄFTET DE 17 MILJÖMÅLEN FINALEN
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
HÄFTET DE 17 MILJÖMÅLEN FINALEN
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: