👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-05-07 15:14 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Du kommer att möta grundläggande begrepp och funktioner inom programmering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Vi samtalar kring tekniska lösningar som underlättar för människan.

- Genom programmeringen kommer du stöta på och bekanta dig med begrepp och uttrycksformer.

Bedömning - vad och hur

- Få syn på de tekniska lösningar som finns i din vardag.

- Kunna använda begreppen.

- Genom att diskutera och resonera tillsammans kunna komma fram till fungerande lösningar.

Undervisning och arbetsformer

- Swift playground

- Programmera mera

- Bee bots

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6