👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 6 Mu Musikens sammanhang och funktioner världsmusik STT

Skapad 2018-05-07 15:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP och matris för musikens sammanhang och funktioner i åk 6
Grundskola 6 Musik
Musikens sammanhang och funktioner - Världsmusik.

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner, Världsmusik

Afrikansk musik, Worldbeat, Etnopop

Mål för elev

Du utvecklar

• din förmåga att lyssna till och urskilja olika sorters musik
• dina kunskaper om och ökar din förståelse för olika sorters musik
• din förmåga att analysera och samtala om hur de olika stilarna utvecklats och låter

 

 

 

Innehåll

Du kommer att

- läsa om och lyssna på musik utanför NANE-sfären

- resonera kring hur musiken låter
- lära dig ord och begrepp som används i dessa stilar
- hur musiken är uppbyggd och hur den sprids

 

 

 

Genomförande

Under perioden kommer du att:

• läsa om och lyssna till olika stilar utanför NANE-sfären
• öva dig i att fundera över och resonera kring hur stilarna är uppbyggda, hur de uppstår och vart de kommer ifrån.
• ha läxa och förhör

 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja de olika musikstilarna
- genom lyssning känna igen musikstilar
- använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring musiken

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

• att lyssna och reflektera över musik.
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

 

 

 

Avsnitt 7

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys och resonemang
Eleven kan uttrycka sig om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor på ett...
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
Eleven kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer med...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet