Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRANDÖVNING Lönneberga vt. 2018

Skapad 2018-05-07 17:07 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
LÖNNEBERGAS BRANDÖVNING våren 2018

Innehåll

BRANDÖVNING våren 2018

 

Bakgrund 

Eftersom vi har gemensam BRANDÖVNING på Bäckängen 1 gång / termin, behöver både barn och pedagoger förberedas och träna inför detta. 

 

Mål

* Att förbereda barnen på ett pedagogiskt sätt så att barnen känner igen situationen med utrymning och inte blir rädda.

* Att även förbereda pedagogerna så att alla får träna på att göra en utrymning på en bra sätt.

* Att få påminnelse om att revidera telefonlistor så att förskolan alltid har aktuella uppgifter. 

 

Metod

* Vi berättar en brand-saga för barnen som handlar om ” Petter och hans 4 getter”. Vi har gjort om den klassiska sagan så att den handlar om vad som händer när det börjar brinna hos Petter och getterna.

* Barnen känner till den klassiska sagan och kan relatera till den och lära sig hur man ska göra om det börjar brinna. När brandvarnaren tjuter ska man krypa, för att undvika röken, till vår nödutgång. Barnen får också lära sig att man ringer 112 om det börjar brinna.

*Vi leker utrymning med barnen då pedagogerna "piper som brandvarnaren" och vi kryper till utrymningsdörren.

* Alla går till uppsamlingsplatsen vid fotbollsmålen och pedagogerna räknar in alla barn och pedagoger.

* Siste man ut larmar brandkåren eller försöker att släcka branden själv.

* Den här gången vet pedagogerna att det blir brandövning vecka 21. Men de vet inte exakt vilken dag det blir.

 

Uppföljning och Utvärdering

Vi utförde brandövningen torsdag den 23 maj 2018 kl 09.20. Brandansvarig tryckte igång brandvarnaren i hallen utanför personalrummet. Brandvarnarna är kopplade till att lyssna på varandra. Därför går larmet inte igång exakt vid samma tidpunkt på alla avdelningar. 

Övningen fungerade bra och bara något enda barn blev oroligt, på en avdelning. Annars var barnen duktiga på att krypa ut genom utrymningsdörren/ altandörren i köket och alla barn och pedagoger samlades som planerat vid fotbollsmålen på skolans fotbollsplan. Kökspersonalen kollade alla gemensamma utrymmen och hjälpte sen till att få med de yngsta barnen ut, precis som planerat. Dock fanns en tillfällig personal i köket som inte hade fått information om att han skulle följa med ut. Mirva pratade med honom efteråt.

Alla barn och vuxna räknades in och och stannade kvar vid målen tills en pedagog på varje avdelning räckte upp handen för att visa att alla hade kommit ut.

Brandansvarig hade glömt att prata med personalen på kortis, eftersom de inte är där så ofta på vardagarna. Därför blev barn och personal överraskade och lite oroliga när larmet gick. Men de kom också ut till oss andra på fotbollsplanen. Så man kan säga att kortis fick utföra en helt oförberedd brandövning. 

 

Analys och Utveckling

Brandansvarig pratade med alla avdelningar och vi kom fram till att övningen blev bra.  Vi bestämde också att vi ska skriva in höstens brandövning i vår årsplanering redan nu så att alla vet hur och när man behöver förbereda sig inför nästa övning. Vi bestämde att vi gör nästa brandövning i mitten av september 2018.

Vi pratade även om att bjuda in Brandkåren i anslutning till brandövningen i september, för att barnen ska få tillfälle till att träffa brandmän i sina arbetskläder. Det är ett bra sätt att avdramatisera brandkåren ifall barnen utsätts för någon brandsituation i framtiden. Dessutom tycker de flesta barn att det är spännande att få träffa brandmännen och att få se hur en brandbil ser ut på nära håll.

Då vi nu har 4 avdelningar med många barn på varje avdelning, är det svårt att hinna med att alla barn får se brandbilen på nära håll. ( Brandmännen brukar visa hur saker och ting ser ut och fungerar. ) Därför är vårt förslag att endast Bullerbyn och Junibacken får se brandbilen på nära håll. De yngsta barnen får se den på avstånd genom staketet. 

På Lönneberga har vi också pratat om att vi ska förbereda barnen på ett annat sätt än med Brandsagan om Petter och hans 4 getter. Vi tänkte istället göra ett ” bildschema ” på händelseförloppet på en brandövning. Vi tror att barnen lättare kan ta till sig den informationen. Det blir lite långsökt att relatera till en brandövning genom Brandsagan. Dessutom kände inte barnen på Lönneberga till grundsagan om Petter och getterna. 

Vi upplever också att det blev en bra förberedelse för barnen bara genom att visa var brandvarnarna sitter och sen göra ” pipljud ” och krypa mot altandörren. Detta kan nog räcka för de yngsta barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: