👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och återvinning, vt 2018

Skapad 2018-05-07 21:23 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Under den här perioden undersöker vi olika material.
Grundskola 8 Kemi
Under vårens andra kemiperiod får du lära dig om olika materialtyper, deras framställning, användning, kemiska egenskaper och återvinning.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi har genomgångar och diskussioner om hur olika grupper av material är uppbyggda kemiskt och hur de framställs från råvara. Fokus är också på miljöfrågor, kretslopp och materialens livscykelanalys. Du får jobba med lärobokens text och med texter som du hittar i andra källor, t.ex. på Internet. Du gör små laborationer där du undersöker olika pappers- och plastsorter. Dessutom får du själv planera och utvärdera en undersökning.

Vi arbetar med området under vecka 19 - 22. I slutet får du visa dina kunskaper genom att skriva en kort uppsats. Redovisningen av laborativt arbete ska vara klart i slutet av vecka 22.

Matriser

Ke
Bedömning av visade förmågor

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Människans användning av energi­ och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
1. Att diskutera energi- , miljö- och hälsofrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan diskutera frågor som rör energi, miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör energi, miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör energi, miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kunna söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.
Systematiska undersökningar: Formulering av enkla frågeställningar, planering.
5. Genomförande och planering av undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat.
Systematiska undersökningar: utvärdering.
8. Att bedöma resultatens rimlighet och att utveckla undersökningar
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Utvecklar förmågan att framställa texter och olika estetiska ut­ tryck med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och i naturen.
Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
10. Kunskaper om olika material och användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om material och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om material och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om material och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och i naturen.
Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter. Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
12. Förståelse av kemiska samband i vardagen och i samhället och av kretslopp
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring materiens kretslopp.