👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-05-07 21:37 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer arbeta med olika metoder vid problemlösning: • Läsa – hämta fakta ur text • Rita en bild • Pröva dig fram • Leta mönster i tal och bild • Arbeta baklänges
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att lära dig olika metoder vid problemlösning: Läsa - hämta fakta ur en text Rita en bild Pröva dig fram Leta mönster i tal och bild Arbeta baklänges

Innehåll

Mål:

Du ska känna till och kunna använda dig av olika metoder vid problemlösning:

• Läsa – hämta fakta ur text
• Rita en bild
• Pröva dig fram
• Leta mönster i tal och bild
• Arbeta baklänges

 

Vi kommer att arbeta:

- i grupp, par och enskilt

- Förberedande och fördjupande hemuppgifter i Bingel 

 

 

 
 

Uppgifter

 • Bingel

 • olika strategier vid problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6