👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stringart - vt 18, åk 3-6

Skapad 2018-05-08 08:15 i Friskolan Metis Grundskolor
Under detta temat kommer vi att träna på att rita perspektiv. Vi gör en förproduktion där alla får rita ett rum. Genom olika övningar tränar vi sedan på att rita mha stödlinjer, syftpunkt och centralperspektiv. Vi avslutar med att göra en slutproduktion för att visa vad vi lärt oss.
Grundskola 3 – 6 Bild Slöjd
Vi arbetar med Stringart. Arbetet innebär att vi med spiktavlor visar en geografisk plats vi själva valt. Vi arbetar både inom ämnet bild och slöjd.

Innehåll

Undervisning:

I Art arbetar vi med Stringart. Varje elev väljer en plats på jorden som de vill visa med en bild. Denna bilden tar de sedan fram på datorn och skriver ut. Efter att ha sågat ut en bräda och målat den med en passande kulör, spikar man sedan upp konturer och andra för bilden viktiga linjer. Därefter snurrar man garn/tråd runt spikarna för att täcka fälten mellan spikarna.

Under temat kommer vi att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp inom ämnet. (Begreppslig förmåga)
 • lyssna och ta till dig instruktioner om hur det fortsatta arbetet ska gå till. (Förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara och reflektera kring hur arbetet har gått. (Analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring de olika arbetsmomenten. (Kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig och visar upp ditt arbete. (Metakognitiv förmåga)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6