👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dags! åk 6

Skapad 2018-05-08 08:42 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Syftet med arbetet är att träna på rättstavning, ordkunskap, grammatik och meningsbyggnad.

Innehåll

lärandemål:

Ord och ordförråd: Veta skillnaden mellan ett aktivt och ett passivt ordförråd.

En eller två konsonanter: Veta hur lång och kort vokal låter. Veta hur många konsonanter som följer efter en lång och en kort vokal. Att veta hur släktskapsreglen fungerar och vad den har för undantag.

K-ljudet före s: Kunna de sex olika sätten att stava ljudförbindelsen ks.

Substantiv: Veta vilka slags ord som tillhör ordklassen substantiv. Kunna de olika böjningsformerna i substantiv, singular, plural, bestämd och obestämd form.

Verb: Att kunna vilka ord som är verb. Kunna verbens böjningsformer, infinitiv, presens, preteritum, supinum. Kunna ge exempel på några hjälpverb

Förkortningar: Kunna några av de vanligaste förkortningarna och vad de betyder.

Adjektiv: Att veta vilka ord som är adjektiv. Kunna förklara hur adjektivet rättar sig efter substantivet. Kunna hur adjektiv kompareras.

J-ljudet: Kunna den viktigaste regeln för den vanligaste stavningen av j-ljudet. Veta hur j-ljudet stavas efter r och l. Veta vilka bokstäver som kan vara stumma framför j.

Satsdelar: Veta vad predikat är. Att veta vad subjekt är. Att veta vad objekt är.

Å-ljudet: Veta vad det vanligaste stavningen av å-ljudet är. Veta vilka språk som bokstaven å finns. Veta vilka ändelser som är vanliga i lånord med å-ljud, stavat med o.

Räkneord: Veta vad som menas med grundtal och ordningstal. Kunna skriva 1-10 med romerska siffror.

Mening och sats: Veta hur en mening börjar och slutar. Veta vilka som är satsens delar. Veta vad som är skillnaden mellan en sats och en mening.

S-ljudet i lånord: Veta hur s-ljudet stavas i lånord.

Huvudsats och bisats: Veta vad en huvudsats och bisats är. Kunna ge exempel på ord som inleder bisatser.

Sj-ljudet: Kunna de två vanligaste sätten att stava sj-ljudet. Kunna de ord som stavas med skj och stj. Kunna avstava ord som tex människa, marschera och ansjovis.

Kommatecken: Känna till den viktigaste regeln för kommatering. Kunna nämna några andra kommateringsregler du känner till.

Pronomen: Veta vilken typ av ord som ersätts av pronomen. Kunna ge exempel på personliga pronomen.

Tj-ljudet: Kunna de fem sätten att stava tj-ljudet. Veta vilka två som är vanligast.

Prepositioner: Veta vad prepositioner är för sorts ord. Känna till de två prepositioner som anger läge (var). Känna till de prepositioner som anger riktning (vart, varifrån).

Välj dina ord: Att träna på att variera dina ord och bygga ut med detaljer.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa i boken Dags! Språklära 6.

Vi kommer att jobba med Dags! övningsböckerna 6A och 6B.

Vi kommer att titta på filmer på sli, grammatikbolaget

Genomgångar i helklass.

Jobba med ord och stavning på webbmagistern.

 

Uppgifter

 • Pronomen

 • Prepositioner

 • Välj dina ord

 • Tj-ljudet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Dags! åk 6

Rubrik 1

Rättstavning, ordkunskap, grammatik och meningsbyggnad
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Skriva olika slags texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativ god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Ny aspekt
Skriva berättande texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltade beskrivningar och enkel handling
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar och utvecklad handling
De berättade texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar och välutvecklad handling