👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck och luft (år 5)

Skapad 2018-05-08 08:43 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Detta kommer vi bland annat att ta reda på under vårterminen: Vad är luft? Vad består luften av för gaser? Vad kallas det tunna luftlager som finns runt jorden? Vad väger en liter luft? Var är lufttrycket som störst? Vi läser om och arbetar med luft och tryck i undervisningen. Vi arbetar med olika metoder och du arbetar både enskilt och i grupp. Vi diskuterar luftföroreningar och vad som orsakar det m.m.
Grundskola 5 Fysik Kemi
Vad är luft? Vad består luften av för gaser? Vad kallas det tunna luftlager som finns runt jorden? Vad väger en liter luft? Var är lufttrycket som störst? Vi diskuterar och utforskar olika fenomen inom fysik och kemi. Du arbetar enskilt och i grupp. Vi diskuterar ovanstående frågor och mycket mer denna vårtermin!

Innehåll

 

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:
- (Syfte) använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
- Luftens egenskaper och sammansättning.

- Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
- Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.


Detta ska du lära dig:

 

Vad är luft?
Vad består luften av för gaser?
Vad kallas det tunna luftlager som finns runt jorden?
Vad väger en liter luft?
Var är lufttrycket som störst?
Vilken gas räknas som den största luftföroreningen? Varför?
Vad händer med lufttrycket ju högre upp i atmosfären man kommer?
Vad mäter man med en barometer?
Förklara vad som händer med en ballong i en högtryckskammare och en lågtryckskammare?
Vad är luftföroreningar?
Luftföroreningar kan ge skador på miljön, ge exempel på orsaker?
Vad kan man göra för att förhindra skador på miljön till följd av luftföroreningar?
Hur kan flygplan flyga?

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:
Läsa och skriva faktatexter och besvara frågor
Gruppdiskussioner i klassen
Titta på film och internetbaserat media
Skriftligt prov

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 

Hur du beskriver och förklarar begrepp inom arbetsområdet luft och tryck
Dina kunskaper om vad luften består av samt vilka egenskaper luft har
Att du har en uppfattning om vad lufttryck är och hur det kan kan påvisas
Din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet

 

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i arbetet du gör enskilt eller i grupp och vid gemensamma diskussioner samt ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.