👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 18 Orientering och friluftsliv

Skapad 2018-05-08 08:45 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Orientering i närmiljön Larödskog och Sofieroskogen. Planera och träna på att använda storkmöken och att vistas i naturen och ta hänsyn till allemansrätten.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Friluftsliv och orientering

Innehåll

Inledning och syfte

Nu när våren kommer ska du få träna dina orienteringskunskaper och hur du tar dig fram och hittar i naturen med hjälp av kartan. Du ska även lära dig mer om allemansrätten och vara med och planera och genomföra matlagning på stormkök.

Syfte:

Genom idrott & hälsa undervisningen ska du träna förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

 Träna förmågan att:

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. 

öka dina kartkunskaper och träna på att använda olika typer av kartor.

Arbetssätt

Under veckorna 18- 22 kommer vi fokusera på orientering och friluftsliv

 1 pass med rita en orienteringskarta och skapa frågor om Allemansrätten

1 pass stafettorientering och allemansrätten frågor i Laröd skog

1 pass orientering tillsammans med elever från klass 3

Bedömning

Du ska visar kunskaper i följande moment:

  • Hur du använder kartan och tar dig fram i skogen
  • Hur du visar förståelse och kunskap om Allemansrätten och praktisk tillämpar den i under lektionerna
  • Hur du planera och genomför olika friluftslivsaktiviteter och orientering
  • Hur du hanterar stormkök och hur du visar och följer regler,säkerhet och kunskap kring "eld" i naturen