👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle: Kristendomen då och nu

Skapad 2018-05-08 08:52 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Kristendom
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap

Vad är egentligen religion? Många människor säger att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets stora frågor som t ex Vad händer efter döden? Finns det något gudomligt? I det här arbetsområdet ska vi utforska detta lite mer genom att utgå från religionen vi har i Sverige dvs kristendomen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Ur centralt innehåll:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för några kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning
 • redogöra för några kristna högtider och varför de firas
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera och diskutera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
 • begrepp i religion som hör till arbetsområdet

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från fakta i läroböcker där vi läser och diskuterar innehållet. 

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer och tränar på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord och återberätta fakta med sammanhang.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. Dessutom får du diagnostiska uppgifter under arbetets gång som du besvarar/tar ställning till. 

Tidsram

Arbetet beräknas att fortgå under sex-sju veckor.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion och samhälle

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda begrepp i religion
Med stöd använder du fåtal begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder de flesta begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder de flesta begrepp på väl fungerande sätt.
Redogöra för kristna högtider och traditioner samt varför de firas, med koppling till kyrkoåret.
Med stöd redogör du för några kristna högtider och traditioner.
Du redogör för några kristna högtider och traditioner och kan beskriva på ett enkelt sätt varför de firas, med koppling till kyrkoåret.
Du redogör för några kristna högtider och traditioner och kan beskriva på ett utvecklat sätt varför de firas, med koppling till kyrkoåret.
Analysera hur kyrkans roll i samhället och synen på kyrkan har förändrats genom tiderna.
Med stöd undersöker du och nämner någon roll som kyrkan hade i samhället förr och nu. Med stöd kan du jämföra någon syn på kristendomens betydelse för samhället förr och nu.
Du undersöker och nämner någon roll kyrkan hade i samhället förr och nu. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för samhället för och nu.
Du undersöker och nämner någon roll kyrkan hade i samhället förr och nu. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för samhället för och nu.
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Med stöd söker och hittar du information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.