👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika olika- Pappa Koltrast

Skapad 2018-05-08 09:09 i Grönvallska förskolan Örebro
Förskola
Att vi alla är lika, men ändå olika och därmed unika

Innehåll

Barnen har tidigare stiftat bekantskap med ett koltrastpar från ett normktitiskt perspektiv. Ex. genom att koppla fåglarnas flytt till varför människor flyttar och hur boet ockuperas av ett gökägg och frågorna spm földe av det. Koltrastpappan är tillbaka, men utan fru. Han följer sitt hjärta och hittar en annan koltrastspappa som är hackad i huvudet p.g.a det han står för. Problem uppstår! Hur ska de få ägg?

 Mål:   Jag vill med hjälp av barns empati för djur belysa att familjer ser ut på olika sätt. Att skapa öppenhet för olika familjeförhållande. Vad är ett hem? Vad är en familj? Regnbågsfamilje, vad är det? Att all är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor, hur vi ser ut och vem vi bor med. Temat främjar även naturvetenskap, språkutveckling och teknik.

För vem och hut skall det dokumenteras:   Dokumentationen är till för både barnen, deras familjer och pedagoger. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen-reflekterar kring det. Dokumentationen synliggör barnens arbete och detta sker bl.a genom Unikum och fotografier.

Utvärdering/Uppföljning - Analys av pedagoger kommer att göras mellas barn och pedagoger. Hur gick det? Var dt svårt? Uppnåddes målen?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016