👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2018-05-08 09:25 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det finns en dörr på skolan som ingen vet vart den går.

Innehåll

senast 2018-05-08 av Lena Flodin Järvi

 

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få möjlighet att utveckla förmåga att:

~ skapa berättande texter, där ord och bild samspelar

~ följa en instruktion för ditt skrivande

~ använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få öva genom att följa en arbetsbeskrivning men ändå skriva utifrån din fantasi. Varje kapitel har en tydlig instruktion om vad kapitlet ska innehålla.

Vi ska ha genomgångar och gemensamma diskussioner i samband med varje kapitel.

I instruktionerna framgår vad du ska öva på t ex talstreck, dialog, skriva i brevform, göra en lista, binda ihop berättelsens trådar, gestalta karaktärerna och miljöerna m. m.

Vad som kommer att bedömas:

~ skriva berättande text med en handling som håller en röd tråd

~ stavning och skiljetecken

~ gestalta figurer och miljöer

~ förmågan att kombinera text med bilder så att de samspelar och förstärker textens budskap

~ förmågan att, utifrån respons, bearbeta texten mot ökad kvalitet

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 

    
                       
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Genreskrivning

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förmåga att skriva olika texttyper
Du är på väg att börja skriva olika slags texter med begripligt, men inte alltid så tydligt, innehåll och en i stort sett fungerande, för genren, typiskt struktur. Du behöver mycket stöd av en lärare.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt, men inte alltid så tydligt, innehåll och en i stort sett fungerande, för genren, typiskt struktur.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och en väl fungerande, för genren, typisk struktur.
Språklig förmåga
Du är på väg att kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. Du känner fortfarande stor osäkerhet och det märks i dina texter.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Dina stavfel är ganska få och stör inte förståelsen. Du har automatiserat stor bokstav och punkt.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Du stavar nästan allting rätt och har automatiserat stor bokstav och punkt.
Förmåga att ge respons och omdömen
Du är på väg att kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du kommenterar några punkter (i vår mall) med stöd av en lärare.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du kommenterar några punkt (i vår mall) och beskriver på ett enkelt sätt vad som är bra respektive vad som kan utvecklas.
Du kan ge mer utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du kommenterar varje punkt (i vår mall) vad som är bra respektive vad som kan utvecklas. Du kan motivera dina rosor och råd.
Förmåga att bearbeta texter
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på enkelt sätt t ex genom att förbättra stavningen, men svårare för att ändra innehållet. Du behöver mycket stöd av en lärare.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på enkelt sätt t ex genom att förbättra stavning och innehåll.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet t ex genom att förbättra stavning och innehåll.
Förmåga att kombinera text och estetiska uttryck
Du kan stöd av lärare förstärka budskapet i din text med hjälp av estetiska uttryck ex en bild.
Du kan förstärka budskapet i din text med hjälp av estetiska uttryck ex en bild på ett fungerande sätt.
Du kan förstärka budskapet i din text med hjälp av estetiska uttryck ex en bild på ett fungerande och väl genomtänkt sätt.