👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-05-08 10:36 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Språk är ingen enskild företeelse, utan språk påverkas hela tiden av varandra och förändras i takt med samhället. Du ska nu få en större förståelse av språkets utveckling.
Grundskola 9 Svenska

Språk är fantastiskt! Under några lektioner ska vi arbeta med språk ur olika aspekter - alltifrån språkhistoria till slangspråk.

Vi inleder med ett gemensamt arbete om var alla ord kommer ifrån och hur vi bildar ord. Därefter arbetar ni i grupper med olika uppgifter. Grupparbetet ska redovisas muntligt. Viktigt är att försöka göra redovisningen intressant för era kamrater.

Innehåll

Varför ska du läsa språkhistoria?

Orsakerna till att vi ska arbeta med det här arbetsområdet handlar om att det är viktigt att förstå hur levande och dynamiskt språket är. Språk kan se olika ut i olika sammanhang och det är viktigt att anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang. Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Olika språk påverkar också varandra. Svenska språket är ett litet språk, och har därför påverkats av andra mer inflytelserika språk. Det är viktigt att veta varför man lånar ord från andra språk och vilka konsekvenser det kan få.

Lgr 11

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang.

 

VAR KOMMER ALLA ORD IFRÅN?

Vi arbetar med Portal sid. 233-235.

1. Skriv svar på diskussionsuppgifterna sid 234

2. Ge exempel på fackord. Vilka nya yrken tror ni kommer att finnas i framtiden? Ge exempel på fackord ni tror försvinner om tio år!

3: Ni ska nu gå in på http://spraktidningen.se och sök efter nyord 2017. Välj ut några ord ni tycker verkar intressanta och förklara dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÅNORD


Läs i Portal sid. 236

Arbeta med diskussionsuppgift sid. 236 och skriv ner svaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppuppgifter om språk:

 • Samla fakta
 • Redovisa med hjälp av ett presentationsprogram.
 • Gör en övning med klassen. Denna ska ni ha förberett.

 

 

 1. Språkhistoria; urnordiska, runsvenska (800-1225), fornsvenska eller medeltidssvenska (1225-1526). Hur har språket utvecklats? Vilka språk har påverkat svenskan? Vid redovisningen ska ni ha med språkliga exempel – texter, ord, uttryck som alla i klassen får se i tryck.
 2. Språkhistoria; äldre nysvenska (1526-1732) och yngre nysvenska (1732-1906). Hur har språket utvecklats? Vilka språk har påverkat svenskan? Vid redovisningen ska ni ha med språkliga exempel – texter, ord, uttryck som alla i klassen får se i tryck.
 3. Språkhistoria; nusvenska (1906-nutid). Hur har språket utvecklats? Vilka språk har påverkat svenskan? Vid redovisningen ska ni ha med språkliga exempel – texter, ord, uttryck som alla i klassen får se i tryck.
 4. Dialekter. Vad är en dialekt och vad är ett språk? Vad finns det för dialekter i svenskan? Finns det finare och fulare dialekter, vad tycker folk? Håller svenskan på att bli mer enhetligt, ett enda riksspråk? Vid redovisningen kan ni spela upp några dialekter.
 5. Andra nordiska språk: Jämför svenskan med norskan och danskan. Vilka likheter samt skillnader finns mellan språken. Vad utmärker danskan samt norskan. Är något av språken lättare/svårare för oss att förstå? Vad beror detta isåfall på?
 6. Svordomar/fult språk/slang. Vad är fult och vad är fint i svenskan? Vilka grupper använder sig av vad? Kan språk vara en statusfaktor? Vilka ord var fula förr, vilka ord är fula idag?

Grupper: 

1. Tola, Albin, Hanna, Samuel, David, Paulina (800-1526)

2. Karrar, Emrik, Josefine, Arvid, Nelly (1526-1906)

3. Emma, Ebba, Erik, Fredrik, Oscar (1906-nutid)

4. Johan, Despo, Elina, Richard (Dialekter)

5. Maja, August, Melvin, Anja (Svenska jfm. med norska och danska)

6. Gustav, Lisa, Theodor, John, Julia (Svordomar/fult språk/slang)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språkhistoria

E-nivå
D
C-nivå
B
A-nivå
Språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.