Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-05-08 11:01 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
I samband med att ni arbetar med valet kommer du i svenskan få skriva en text där du visar dina åsikter i en "valfråga". Du får välja mellan att skriva en debattartikel, en krönika eller en blogg.

Innehåll

Vi kommer börja terminen med att läsa olika debattartiklar, krönikor och bloggar för att lära oss mer om de olika texttyperna. Vi kommer att analysera struktur, innehåll och språk samt titta på likheter och skillnader mellan texterna. Därefter kommer vi i grupper skriva någon av texttyperna för att sen avsluta med att skriva en egen text.

När du skriver din egna text ska du:

- bestämma vem/vilka som ska läsa din text och anpassa språket till läsaren/läsarna.

- välja vilken texttyp du vill skriva och vilken valfråga du vill belysa.

- beskriva dina åsikter i frågan.

- hänvisa till minst en annan text där ett partis åsikt i frågan framgår.

(Väljer du att skriva ett blogginlägg ska du skriva en text med vardagligt språk och en med formellt språk. Inläggen ska handla om samma sak.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva åsiktsbaserad text - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en text där du uttrycker dina åsikter i en fråga.
 • Sv  E 9
Jag skriver en debattartikel, krönika eller blogg där jag utifrån fakta beskriver mina åsikter och tankar i en fråga. Jag gör enkla beskrivningar och förklaringar.
Jag skriver en debattartikel, krönika eller blogg där jag utifrån fakta beskriver mina åsikter och tankar i en fråga genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur olika perspektiv och i flera led). Jag anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren.
Jag skriver en debattartikel, krönika eller blogg där jag utifrån fakta beskriver mina åsikter och tankar i en fråga genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur flera olika perspektiv och i flera led). Jag lyfter fram motargument och bemöter dem. Jag anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren. Mitt språk är personligt och väcker tankar.
Källor
Källanvändning
 • Sv  E 9
Källan/källorna styrker min argumentation något. Det är ganska tydligt vilka åsikter som är mina och vilka andras åsikter jag refererar till.
Källan/källorna styrker min argumentation. Det är tydligt vilka åsikter som är mina och vilka andras åsikter jag refererar till.
Källorna styrker min argumentation väl. Det är mycket tydligt vilka åsikter som är mina och vilka andras åsikter jag refererar till.
Källor
Källhänvisning
Jag hänvisar till en eller flera källor genom att skriva en källförteckning senare eller i slutet av texten.
Jag hänvisar till en eller flera källor genom citat och/eller referatmarkör och infogar detta på ett ganska smidigt sätt i texten. Källhänvisningarna är oftast angivna med både namn och datum och står i anslutning till citaten/referaten.
Jag hänvisar till flera källor genom citat och/eller referatmarkör och infogar detta på ett smidigt och effektivt sätt i texten. Källhänvisningarna är angivna med namn och datum och står i anslutning till citaten/referaten. Jag använder parentes eller inskjuten bisats för att underlätta läsningen av källhänvisningarna.
Struktur
Uppbyggnad, styckeindelning och styckemarkering.
 • Sv  E 9
Min text har en kortare inledning, huvuddel och avslutning. Jag försöker dela in texten i stycken.
Min text har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag
Min text har en inledning som skapar intresse för texten, en huvuddel (med en tydlig "röd tråd") och en avslutning som sammanfattar. Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Språk
Ordval
Jag varierar mina ord till viss del och orden passar ihop med texten. Jag startar oftast meningar på samma sätt.
Jag varierar mina ord (jag använder något/några ämnesspecifika ord). Jag försöker starta meningar på olika sätt.
Jag varierar mina ord och ordvalet är passande och höjer kvaliteten (jag använder flera ämnesspecifika ord). Jag startar meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord t.ex. och, så, men, när, för. Meningsbyggnaden är oftast rätt.
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord t.ex. eftersom, därför att och antingen eller. Meningsbyggnaden är varierad med korta och långa meningar, huvudsatser och bisatser, för att skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad textbindning genom varierade sambandsord. Meningsbyggnaden är medvetet varierad med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt. Meningarna består av flera satser och bisatserna används både i början, i slutet och som en inskjutande del i meningarna.
Skrivregler
 • Sv  E 9
Jag använder stor bokstav på ett säkert sätt. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett ganska säkert sätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag är ganska säker på kommatering.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken, stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag är säker på kommatering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: