👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål polska åk 4-6

Skapad 2018-05-08 11:17 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vi kommer att ha mest fokus på att läsa, skriva, förstå och att uttrycka sig muntligt. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att utveckla sin förmåga att läsa, skriva, förstå,och uppleva texter av olika slag.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen  

SKRIVA

·         Du ska lära dig att skriva en text med ett tydligt och korrekt innehåll så att andra förstår vad du vill ha sagt.

·         Du ska lära dig att utveckla och förbättra dina texter.

·         Du ska lära dig att använda dig av miljö, person och känslor i dina texter.

·         Du ska känna till och kunna använda skrivregler och grammatik.

LÄSFÖRSTÅELSE

·         Du ska lära dig att läsa olika typer av texter.

·         Du ska utveckla läsförmågan och läsförståelse.

 

Så här kommer vi att jobba.

  • Vi kommer att läsa och skriva olika texter.
  • Vi kommer att träna på texter och språkuppbyggnad. 
  • Vi kommer att arbeta med det polska språkets uppbyggnad,ortografi (stavning) och grammatik.

Avsnitt 3

Jag kommer att bedöma:

  • Din förmåga att tala  och kommunicera på polska.
  • Din användning av ordförrådet.
  • Din förmåga att förstå polska texter.
  • Din förmåga att skriva på polska.

Kopplingar till läroplanen

·         Syfte

·         använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Ml

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Ml

·         läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Ml

·         reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Ml

·         Centralt innehåll

·         Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ml  4-6

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ml  4-6

·         Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Ml  4-6

·         Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Ml  4-6

·         Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ml  4-6

Matriser

Ml

 Se Matris

 

Nivå 2

Nivå 1

Nivå 3

Läsa

Du kan läsa åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar som visar god läsförståelse.

Du kan läsa åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse. Du kan använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan läsa åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar som visar mycket god läsförståelse. Du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.

Skriva

Du kan uttrycklig enkelt i skrift med viss språklig variation.Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.

Du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler.

Du kan uttrycka dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du använder med god säkerhet grundläggande regler.

Tala och samtala

Du kan samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du kan ställa frågor och framför egna åsikter . Du kan berätta om vardagshändelser med viss tydlighet. Du kan resonera kring några likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd

Du kan samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du kan ställa frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du kan berätta om vardagliga händelser med relativt god tydlighet. Du gör korta muntliga presentationer. Du kan resonera kring flera likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.

Du kan samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd.Du ställer frågor och framför egna åsikter . Du kan berätta om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare. Du kan resonera själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska.