👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter - Barnkonventionen

Skapad 2018-05-08 12:10 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kommer arbeta med barnkonventionen och jämföra hur barn har det i olika delar av världen. Vi kommer också att träna på källkritik och ta reda på hur man tänker källkritiskt.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med frågeställningar kring de fyra viktigaste artiklarna i FNs barnkonvention. Du kommer att ha som uppgift att jämföra hur dessa artiklar följs i olika länder och jämföra med Sverige. Vi kommer också att titta på ett historiskt perspektiv kring barns rättigheter i Sverige. När du söker efter fakta kring barnkonventionen mm så kommer du att få träna på hur man tänker källkritiskt.

Du får visa dina kunskaper genom ett enskilt skriftligt arbete samt diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap kunskapskrav LGR 11, åk 4-6

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Använda begrepp
 • Sh  A 6
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Att resonera
 • Sh  A 6
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Metod
 • Sh  A 6
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Kunskap om mänskliga rättigheter
 • Sh  A 6
Du kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och kan ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och kan ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och kan ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Källkritik
 • Sh  A 6
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.