👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandteknik med start vecka 19

Skapad 2018-05-08 12:22 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Bild
Vi färdigställer konstverk av Picasso!

Innehåll

Arbetsgång:

Lektion 1:

-Du tilldelas en bild av lärare.

-(Du gör en enkel bildanalys av bilden i form av stödord på Bildportfolio, använd gärna planeringen från arbetsrområde Bildanalys som stöd. På Bildportfolio kan stödorden delas upp under rubrikerna: Sammanhang (kontext), Vad föreställer bilden (dennotation), Hur känns bilden (konnotation) och Syfte).

-Du klistrar fast den bild du har fått på ett A4 papper.

 

Lektion 2-4:

-Du "färdigställer" bilden genom att fylla A4 pappret med ett motiv som är en fortsättning av konstverket som är fastklistrat. Du har som mål att förstärka eller förändra känslan av bilden, så om du tex beskrivit bilden som orolig och väljer att förstärka den känslan så arbetar du med nyanser och form för att eftersträva oro. Om du tex upplever bilden som orolig men istället vill skapa en lugn och positiv bild så arbetar du med nyanser och form för att eftersträva en positiv och lugn känsla.

-En utmaning då du färdigställer bilden är att du använder, material och tekniker på så sätt att de smälter ihop med originalbilden. Då arbetsområdet har fokus blandteknik så använder du minst två olika valfria material/metoder.

 

Lektion 5: 

Du publicerar din bild på Bildportfolio med en beskrivning om hur du har förstärkt/förändrat bilden, du beskriver vilka material/metoder du har använt och two stars and a wish på ditt eget arbete.

 

information om konstverket Guernica:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Guernica_(målning)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild år 6-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>
>
>
SKAPA
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som oftast fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.