👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar konsumtion och produktion

Skapad 2018-05-08 12:36 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Geografi
En uppgift som handlar om det globala målet om hållbar konsumtion och produktion och hur du tror att vi kan uppnå detta.

Innehåll

Vad ska ni göra?

Ett av de globala målen innebär att vi ska främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster (alltså hur vi köper och tillverkar saker i världen). Men vad betyder egentligen det i praktiken/vad innebär det? Vad är det vi måste göra för att uppnå detta? För resonemang/motivera om vad du/ni anser att man måste göra för att uppnå en hållbar konsumtion och produktion i världen.

 

Vad tror du att vi behöver vi göra för att uppnå hållbara kläder och mat?

 

Skriv ihop en resonerande text (ej i punktform) där du förklarar vad det globala målet innebär samt hur du tror att vi kan nå dit. Kom ihåg att det inte finns några rätt och fel svar, jag vill se din tankegång och dina förklaringar vad du tror.

 

Lycka till!

/Hanna

Matriser

Sh Ge
Hållbar konsumtion och produktion

Samhällskunskap

Kunskapskravet för E är ej uppnått
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Geografi

Kunskapskravet för E är ej uppnått
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.