👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Nationella prov år 6 - delprovsbetyg

Skapad 2018-05-08 12:48 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
Här redovisas betyg för de olika delproven i de nationella proven år 6 i svenska

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven

Delprov A - Tala
Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter som upprätthåller samtalet. Förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till mottagare och syfte. Tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.

Delprov B1 - Läsa skönlitteratur
Delprov B2 - Läsa faktatext
Kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier. Göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar och därmed visa grundläggande läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och därmed beskriva sin upplevelse av läsningen.

Delprov C1 - Skriva berättande text

Delprov C2 - Skriva beskrivande och förklarande text
Kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och fungerande struktur samt med språklig variation. I texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Skriva faktatexter där sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser

Sv
Svenska Nationella prov år6 - delprovsbetyg

Delprov A
Tala
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov B1+B2
Läsa skönlitteratur+läsa faktatext
Betyg F 0-44 p
Betyg E 46-54 p
Betyg D 56-64 p
Betyg C 66-72 p
Betyg B 74-80 p
Betyg A 82-90
Delprov C1
Skriva berättande text
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov C2
Skriva beskrivande och förklarande text
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A