👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Maj östergården

Skapad 2018-05-08 13:09 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Teknik

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: familjen

Tidsperiod: Maj

Förskolans namn: Håstaby

Grupp: Östegården

Barnens ålder: 1-4

År och datum: 2018-05-08

Planeringen Upprättad av: Frida

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Vi bygger vär(l)den. Inkludering. normer och värden.
Teknik

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sigin i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

-

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Vi vill ge barnen möjlighet att sätta sig in i en annans persons liv och hur olika familjer kan se ut. Barnen leker mycket familj, gärna sina egna, och dom pratar mycket om familjer i barngruppen.

Vänta på sin tur. Lyssna på kompisar. Våga ta plats.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-vi börjar med att läsa böcker om familjer och hur familje konstellationer kan se olika ut. Vi pratar sedan om deras erfarenheter kring familjer, vad en familj är, vem är din familj.

För att ta hemmet til förskolan så går vi runt, alternativt skickar med kameran hem vid för långa sträckor, och knäpper kort på barnet utanför deras hem. Detta gör vi för att barnet gärna vill delge sina kamraters om vart dom bor och vem som bor där, samt vad man kan göra hemma hos dom, men även för att skapa ett band mellan hem och förskola.

 

Barnen görs delaktiga genom att få gå hem till sig själva, dom som kan får visa vägen. Vi har även en tanke om att barnen ska, genom teknikarbetet, få skapa sig ett hus som är deras.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

Göra en synlig process på vägg. Bevara andra delar av temat på avd. 

Använda dokumentations verktyg (1,2,3)

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016