👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering vår/sommar

Skapad 2018-05-08 13:26 i Hosiannaskolans Förskola Fristående förskolor
Förskola
.

Innehåll

Planering

 

Temasamling

Klockan 10:00 + fruktstund

Måndag-onsdag 

Äter frukt

Vi sjunger namnsång

Gör en aktivitet om temat som vi har 

Gör en övning/lek/sjunger

 

Vecka 2-6   DJUR PÅ BONDGÅRD

Vi kollar vilka djur som finns på en bondgård

Barnen får höra på olika ljud från djuren och färglägga djuren

Barnen får berätta vilka djur dom ser och hör

 

Vecka 7-9  FÄRG

Vi vill visa olika färger för barnen

Barnen får gissa vad för färg 

Barnen får färglägga bilder och måla fritt

 

Vecka 11-16  SÅ FRÖN OCH ODLA

Vi vill visa för barnen vad man kan plantera för grönsaker och blommor. 

Vi vill också visa att ett litet frö kan bli en blomma och en grönsak.

Plantera blomma och grönsak

Barnen får berätta vilka grönsaker och blommor de kan

 

Vecka 13  PÅSK

Varför / hur vi firar påsk?

Läser bibelns påskberättelse 

Påskpyssel

 

Vecka 17-22  BLOMMOR OCH INSEKTER

Vi visar vad för blommor och insekter som kommer fram när det är vår och sommar

Barnen får berätta vad dom ser och hör

 

I vår verksamhet lyfter vi språket, matematik, musik, gymnastik och kristen profil

 

Språket

Vi följer materialet "Före Bornholmsmodellen" för förskolan,

berättar sagor sjunger sånger rim och ramsor.

 

Matematik

Vi räknar hur många barn som är på förskolan denna dag.

Vi räknar när vi leker, som till exempel klossar bilar mm

Vi visar barnen deras ålder på bild för  så att dom ser hur den ser ut

 

Musik

Vi träffas båda avdelningar varje vecka och har sångsamling 

Vi sjunger vår namnsång när vi har fruktstund

 

Gymnastik

Vi är ute varje dag på vår utegård

Vi "dansar" till musik

 

Kristen profil

Vi ber matbön innan varje måltid

Läser barnbibeln 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016