👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Immigration till Sverige förr och nu

Skapad 2018-05-08 13:44 i S-Kungsmarksskolan Munkedal
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
I det här temaområdet pratar vi om Immigration till Sverige förr och nu, samt dess betydelse för kulturer och samhällen.

Innehåll

I arbetsområdet immigration/invandring kommer ni att "få följa med på en resa genom tiden". På den här undersökande "resan" kommer du att få lyssna till, se och läsa om hur Sverige gått från ett utvandrarland till ett invandrarland. Vi pratar om vad immigration, integration och segregation innebär och  immigrationens betydelse för kulturer och samhällen.

Under lektionerna kommer ni att få:

 • se på en kort film
 • läsa en text
 • svara på frågor
 • diskutera och reflektera  

Som avslutning redogör du för de nya orden du lärt dig, muntligt eller skriftligt.                                                                                                                                                                                              

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu, samt dess betydelse för kulturer och samhällen.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9

Matriser

SO
Immigration till Sverige förr och nu

Rubrik 1

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsfrågor
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser