👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt närområde

Skapad 2018-05-08 13:44 i Trönö skola Söderhamn
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska undersöka vårt närområde, Trönö, Norrala och Söderhamn. Hur det ser ut nu, och hur det var att leva här för många år sedan.

Innehåll

Arbetssätt:

Vi studerar kartor över området och märker ut våra bostäder, samt viktiga verksamheter i närområdet runt skolan.

Vi gör stadsvandringar i Söderhamn där vi besöker museet, kvarnen, kyrkan, gamla stan och Faxeholmen.

Vi går även en vandring längs ån, förbi reningsverket och Granskärs våtmark.

Vi läser texter om hur det var för 100 år sedan.

Vi läser Helge Törnros bok "Faxehus".

Vi får besök från hembygdsföreningen som berättar om hur livet i Trönö var för ca 100 år sedan.

Vi besöker Trönö gamla kyrka och Söderblomsgården.

Vi gör intervjuer av äldre personer om hur det var att gå i skolan när de var små.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3