👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division vt åk 4

Skapad 2018-05-08 13:46 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Hur hänger multiplikation och division ihop, och hur räknar man när ena faktorn eller täljaren är flersiffrig?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi har genomgångar och jobbar både muntligt och skriftligt i par och enskilt med miniwhiteboards. Vi övar på multiplikationstabellerna i läxa och testar kunskaperna varje fredag. Vi jobbar enskilt med uppgifter i matteboken och andra skriftliga uppgifter.

Mål för arbetsområdet:

 • Bli säker/säkrare på multiplikationstabellerna och dra nytta av dem vid division
 • kunna multiplicera med 10,100 och 1000
 • ha en fungerande skriftlig räknemetod för multiplikation där ena faktor är ensiffrig och den andra två-eller tresiffrig.
 • ha en fungerande skriftlig räknemetod när täljaren är flersiffrig och nämnaren ensiffrig
 • kunna använda multiplikation och division i textuppgifter
 • Visa en multiplikation och division på olika sätt (text, bild och symboler)

Så här kommer arbete att bedömas:

Multiplikationstabellkunskapen självbedömer eleverna efter varje fredagstest. Vi kommer att göra en diagnos efter avslutat område.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division vt åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
 • Ma  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. (Hur multiplikation och division hänger ihop. Begreppen täljare, nämnare, kvot, bråkstreck, faktor och produkt)
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. (Hur multiplikation och division hänger ihop. Begreppen täljare, nämnare, kvot, bråkstreck, faktor och produkt)
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. (Teckna en multiplikation och en division)
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. (Teckna en multiplikation och en division
Växla mellan olika uttrycksformer
 • Ma  E 6
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. (Visa en uppgift med text, bild och "mattespråk")
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. (Visa en uppgift med text, bild och "mattespråk")
Välja och använda räknemetod
 • Ma  E 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat. (Uppställning)
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. (Uppställning)