👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-05-08 14:28 i Hogstorps skola Uddevalla
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vad är demokrati? Hur fattas ett demokratiskt beslut? Hur går ett val till? Hur kan du visa vad du tycker och påverka din omgivning?

Innehåll

Mål

 • Ha kunskaper om vilka partier som ingår i vår regering och vilka de övriga partierna i riksdagen är.
 • Förstå vad som menas med ett demokratiskt beslut.
 • Förstå innebörden av politiska begrepp såsom block och partier, regering och riksdag samt majoritet.
 • Ha kunskaper om kommunens, riksdagens och regeringens funktion och beslutsfattande i samhället.
 • Kunna förklara vad som kännetecknar en demokrati.
 • Kunna förklara innebörden av en diktatur och en demokrati.
 • Kunna ge exempel på hur du kan påverka olika beslut, både i skolan och i samhället.

Arbetets innehåll

 • Presentationer och genomgångar av demokrati och politik.
 • Samla fakta i Min bok om demokrati
 • Grupparbete kring politiska partier i Sverige
 • Se serien Dröm om demokrati från UR.

Bedömning

Träning i och bedömning av förmågan att:

 • Förstå och använda centrala begrepp
 • Beskriva och förklara det svenska politiska systemet
 • Resonera kring demokratiska värden och principer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati och politik

Samhällsstrukturer och beslutsprocesser

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Resonemang kring möjlighet att påverka
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.

Elevnära samhällsfrågor

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Resonera kring samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Demokrati och samhällsvetenskaplig information

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Demokratiska processer
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.