👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska i da17 vt18: Arbetsområde 4

Skapad 2018-05-08 14:29 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområde baserat på Chez Nous 2, kapitel 1abc.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi fortsätter arbetet med Chez nous 2 och kapitel 4abc.Här lär vi oss om olika väderlekar, fritidsord samt månader/årstider. Vi fortsätter att lära oss räkna och bygger på med 70 - 100. Vi repeterar de oregelbundna verben Avoir (= att ha) och Être (= att vara) samt de regelbundna -erverb i presens. Vi lär oss två nya oregelbundna verb: Aller (= att gå, åka) och Faire (= att göra). Dessutom repeterar vi negationen "inte". Vi avslutar området med ett prov den 18/5. Veckan efter provet har vi en läs- och hörförståelseövning. Vecka 21 har vi månaderna och årstiderna i läxa.

Innehåll

Under lektionerna fortsätter vi att lyssna på, läsa och översätta texter, går igenom grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker. Vi gör hörförståelse- och läsförståelseövningar. Inför förhöret får ni ett papper med alla delar som ingår samt övningsmaterial. Vi avslutar området med ett skriftligt prov den 18/5. Veckan efter kommer vi att ha ett läs- och hörförståelsetest.

 

 

Inför franskaprov 4 i 7an, da17  18/5-18      Vt18

Grammatik:

 

Répétition:

 

 • Böja de oregelbundna verben avoir (= att ha) och être (= att vara) i presens (= nutid tb. s.102 samt i er skrivbok/dator)

 • Hur man böjer regelbundna –er-verb i presens (tb. s.102 + skrivbok/dator)

 • Negationen ne…pas (=inte, skrivboken/datorn)

   

 

Nouveau:

 

 • Det nya oregelbundna verbet Faire (= göra, tb .s 81) och Aller (= gå, åka tb. s 87)

 

 • Possessiva pronomen (ägande, tb s. 81 och 101 + skrivbok/dator)

 • Prepositioner vid länder och städer (tb. s. 104 + skrivbok/dator

 

 Les mots et les phrases:

 

Le temps = vädret                                              Verb (reg. –er-verb)

 

Quel temps fait-il? Vad är det för väder?           jouer = att spela

 

Il fait froid = Det är kallt                                      danser = att dansa

 

Il fait chaud = Det är varmt                                 regarder =  att titta

 

Il fait mauvais = Det är dåligt väder                   aimer = att tycka om, att älska

 

Il fait beau = Det är vackert väder                      jouer au tennis = spela tennis

 

Il fait du vent = Det blåser                                  faire la cuisine = laga mat

 

Il fait du soleil = Solen skiner                             aller au cinéma = gå på bio

 

Il pleut = Det regnar                                           faire du vélo = cykla

 

Il neige = Det snöar                                           jouer au golf = spela golf

 

Un orage = åska                                                faire du ski = åka skidor

 

Un éclair = en blixt                                             surfer sur le net = nätsurfa

 

                                                                           jouer au foot = spela fotboll

 

les vacances = semester, lov                             faire de la voile = segla

 

ma famille = min familj                                       chatter = chatta

 

une boule de neige = en snöboll                                         

 

 

 

Vous allez bien? = Hur står det till?                   Ce n’est pas vrai!? = Det är inte sant

 

Tu es où maintenant? = Var är du nu?              Merci beaucoup = Tack så mycket

 

Tu as de la chance = Du har tur.                       À quelle heure… = Vilken tid…

 

Vers sept heures. = Vid 7-tiden.               Il y a un bon film. = Det går en bra film.

 

Il y a beaucoup de beaux magasins. = Det finns många fina (bra) affärer.

 

Je suis en vacances = Jag är på semester

 

Un de ces jours… = Endera dagen/någon dag…

 

Vous avez son numéro de portable = Har ni hennes/hans mobilnummer?

 

Qu’est-ce que tu fais ce week-end? = Vad gör du i helgen?

 

Quelle température fait-il? = Vilken temperatur är det? (Hur många grader är det?)

 

Il fait moins cinq (degrés) = Det är -5 (grader)

 

Voici mon numéro de téléphone = här är mitt telefonnummer

 

 

 

Avoir = att ha                                 Être = att vara            Regelbundna -er-verb

 

J’ai        = jag har                             je suis = Jag är            je joue = jag spelar

 

Tu as                                               tu es                             tu joues = du spelar

 

Il a                                                   il est                             il joue = han spelar

 

Elle a                                               elle est                         elle joue = hon spelar

 

On a = man/vi har                            on est                          on joue = man/vi spelar

 

Nous avons                                     nous sommes             nous jouons = vi spelar

 

Vous avez                                       vous êtes                    vous jouez = ni spelar

 

Ils ont                                              ils sont                        ils jouent = de spelar

 

Elles ont                                          elles sont                    elles jouent = de spelar

 

 

 

Faire = att göra                              Aller = att gå, åka

 

 

 

je fais = jag gör                                je vais = jag går

 

tu fais = du gör                                tu vas = jag går

 

il fait = han gör                                il va = han går

 

elle fait = hon gör                            elle va = hon går

 

on fait = man/vi gör                         on va = man/vi går

 

nous faissons = vi gör                     nous allons = vi går

 

vous faites = ni gör                          vous allez = ni går

 

ils font = de gör                               ils vont = de går

 

elles font = de gör                           elles vont = de går 

 

 

 

Les chiffres = sifforna

 

 70 = soixante-dix             80 = quatre-vingt                  90 = quatre-vingt-dix

 

71 = soixante-onze          81 = quatre-vingt-un             91 = quatre-vingt-onze

 

72 = soixante-douze        82 = quatre-vingt-deux         92 = quatre-vingt-douze

 

73 = soixante-treize         83 = quatre-vingt-trois          93 = quatre-vingt-treize

 

74 = soixante-quatorze    84 = quatre-vingt-quatre      94 = quatre-vingt-quatorze

 

75 = soixante-quinze       85 = quatre-vingt-cinq          95 = quatre-vingt-quinze

 

76 = soixante-seize         86 = quatre-vingt-six            96 = quatre-vingt-seize

 

77 = soixante-dix-sept     87 = quatre-vingt-sept          97 = quatre-vingt-dix-sept

 

78 = soixante-dix-huit      88 = quatre-vingt-huit           98 = quatre-vingt-dix-huit

 

79 = soixante-dix-neuf     89 = quatre-vingt-neuf          99 = quatre-vingt-dix-neuf

 

                                                                                   100 = cent

 

 

 

Travaillez bien! Et bonne chance!

 

Ulla

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9