👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk: Samiska, meänkieli, jiddisch, finska och romani chib

Skapad 2018-05-08 14:42 i Västerholm Grundskolor
I Sverige finns fem officiella minoritetsspråk. I det här arbetsområdet lär du dig om dem och möter fem barn som talar dem.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
I Sverige finns fem officiella minoritetsspråk. I den här kursen lär du dig om dem och möter unga som talar dessa språk.

Innehåll

De här punkterna i läroplanen kommer undervisningen att handla om

Det här ska du lära dig...

...att finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch är de fem officiella minoritetsspråken i Sverige. Du ska också lära dig något om språken och dess talare.
... ord och begrepp för att kunna lära dig och att visa att du når ovanstående mål.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer tillsammans att se och arbeta med serierna "Andrea hälsar på". Vi kommer att göra tankekartor, diskutera och försöka lära oss några fraser eller ord på varje språk. 

Så här kommer pedagogerna att bedöma ditt arbete

 • Genom att lyssna till dig då du deltar i samtal och diskussioner. 
 • Genom att ställa frågor till dig som du besvarar muntligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SO SvA
Minoritetsspråk: Samiska, meänkieli, jiddisch, finska och romani chib

 • Sv  4-6   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6   Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
Du har nått delar av målet
Du visar grundläggande kunskaper
Du visar goda kunskaper
 • Sv  4-6
Du kan med stöd av vuxen ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. 

Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Du kan ge flera exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.