👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderleksrapport på spanska

Skapad 2018-05-08 14:57 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Sammanfattande matris för spanska. Denna fylls i i samband med betygssättning.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Väderleksrapport - skriftlig och muntlig presentation

Innehåll

Uppgifter

  • Väderleksrapport - skriftlig presentation

  • Väderleksrapport - muntlig presentation

Matriser

M2
Väderleksrapport på spanska - skriftlig och muntlig presentation

E
C
A
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.