👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film och berättande

Skapad 2018-05-08 15:37 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Ett projekt om "short films".

Innehåll

veckorna 19- 24

 

Efter arbetet med boken "Wonder" vänder vi oss nu till att arbeta med ett tema om korta filmer. Vi kommer att behandla filmen var och för sig, men min förhoppning är att eleverna kan även jämföra olika filmer som de ser.

Alike https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ

Head up https://www.youtube.com/watch?v=dWDIoW7f6js

Difference https://youtu.be/1MJrRvpjB1I

Ali's story https://vimeo.com/44516196

The piano https://vimeo.com/57315645

Poulette's chair: https://www.youtube.com/watch?v=wg9JGIiSSsQ

 

 

Några centrala uppgifter som kan redogöras i tal och skrift: 

 

Tolka budskap i filmen.

Förutsäga hur en film skulle kunna sluta. 

Återberätta en handling, för äldre eleverna diskutera om det finns ett budskap i filmen som är större än handlingen.

Reflektera om arbete och utbildning

Ge förslag på hur/ om  Sverige bör ta emot flyktingar. 

Jämför olika filmer.

Öva ord för att beskriva film och handling och sekvens,

Reflektera om musik i film. Hur musik och annat påverkar hur man förstår en film.

Skriv en recension.

Träna på att höra hur andra tolkar en film och ge respons.

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 6

Matriser

Ml
Film och berättande

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Förutsäga, Tolka, Återberätta.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika films innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god förståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika films innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god förståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
2. Jämför olika filmer
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.