👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt musikskapande v.16-19

Skapad 2018-05-08 16:08 i Bergaskolan Uppsala
Digitalt musikskapande i Soundtrap.
Grundskola 4 – 6 Musik
Under fyra veckor kommer vi i åk 5 jobba med musikskapande med hjälp av digitala verktyg. Ni kommer bli indelade två och två och få skapa 8 takter musik i programmet Soundtrap utifrån en bild.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att öva förmågan att ”skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer”, vilket är ett av de tre huvudförmågorna man ska lära sig i musikämnet. Syftet är också att ni ska få testa och lära er det digitala verktyget Soundtrap som vi arbetar i. 

Målet med arbetsområdet är att ni kan skapa 8 takter fungerande musik (där de olika delarna passar tillsammans) genom att pröva att sätta ihop olika loopar och programmera ett enkelt trumkomp. 

 

På lektionerna kommer vi göra följande: 

Lektion 1: Jag går igenom uppgiften och visar grundläggande funktioner i SoundtrapNi blir indelade i grupper om två, får en bild och diskuterar vilka känslor och tankar den ger er. Utifrån detta ska ni sedan leta och testa olika ackordsloopar med piano, gitarr, stråkinstrument eller andra instrument. 

 

Lektion 2: Efter en kort genomgång av programmet får ni fundera över och testa olika tempon, och sedan lägga in ett enkelt trumkomp själva. 

 

Lektion 3: Denna lektion lägger ni till en passande basloop, och gör klart. Vid tid över kan vi testa olika effekter eller lägga på ytterligare loopar eller instrument. 

 

Lektion 4: Denna sista lektion kommer ni få spela upp er loop inför klassen och berätta hur ni tänkteoch så kommer en grupp berätta vilka känslor de fick av er musik – vi kollar förstås om det stämmer med bilden – och de berättar också vad de tyckte var det bästa med er musik. Vi kommer också kort prata om arbetsområdet och hur det gått. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6