👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans vecka - vecka 20!

Skapad 2018-05-08 16:58 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
Förskola
Förskolans dag infaller alltid den tredje torsdagen i maj och i år, 2018 sammanfaller den med Norges nationaldag, den 17 maj. Varje år, denna dag, måste vi påminna oss om vad bra vi är, vilken fantastisk verksamhet förskolan är och hur glädjande det är att vara en del av den.

Innehåll

Nuläge

I år firar vi extra tillsammans med Norge, eftersom vi har barn på avdelningen som har norsk förälder, och med spännande aktiviteter i teknikens tecken - hela veckan! 

Syfte 

* Att påminna oss om allt det roliga och utvecklande arbete vi gör i förskolan tillsammans, barn och pedagoger. Att med glädje och stolthet visa upp verksamheten lite extra - under en hel vecka.

* Att genom olika experiment inom teknik och matematik få möjligheten att utforska, testa, känna olika material och se samband mellan olika fenomen som VATTEN, JORD, ELD, LUFT.

Mål

Att i samarbete genomföra veckan med nedanstående förslag på experiment kopplat till teknik där barnen får prova på nya saker av olika slag och att de förhoppningsvis efter veckans slut har hittat nya sätt att se på teknik i olika former. 

Innehåll - förskolans dag

"Allt stort som skedde, skedde först i någon människas fantasi" (Astrid Lindgren) 

"Fantasi är viktigare än kunskap" (Albert Einstein)

Förskolans dag (den 17 maj) ska vara glädjefylld och kännas speciell. Vi kommer att ha såpbubbelbord, måla och smycka ute så mycket vi kan, tipsrunda, experiment, ansiktsmålning, glasskiosk mm i härlig entusiastisk norsk anda.

Vi ska släppa loss fantasin denna vecka. Inga begränsningar, bara möjligheter.

Innehåll - experimentella veckan

Tekniska experiment - det är först när du får testa som du förstår!

På våra utflykter tar vi med oss plastpåsar, snören, tejp, papper och sax. Vi planerar att gå till Stjärnhjelmsparken för att göra olika luftexperiment.

Vi som är kvar genomför ett filmexperiment med iPaden. Vi kryper in i en låda en och en och filmar och sedan kryper ut ur den. Ett bra tillfälle att reflektera tillsammans med barnen om källkritik.

På onsdagen går delfin- och tictac-gruppen tillsammans med Lekias äldsta barn till hoppgropen. Köttbullar och Kottar gör egna timglas av petflaskor. 

Genomförande

Vi arbetar i våra respektive åldersgrupper men även i  tvärgrupper. Även spontana grupper kan förekomma beroende på hur det ser ut i barngrupp/personalgrupp/organisering etc. Ansvarig pedagog ser till att uppdragen utförs och dokumenteras digitalt eller analogt.

Vad som helst kan hända! När som helst under veckan kan det hända och hur som helst kan det hända!

Vår förhoppning är att barnens fantasi kommer att vägleda oss.

Avslutning

Vi avslutar veckan på torsdagen med att fira tillsammans med Lekia på gården.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016