👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA tema: Fjärilars liv

Skapad 2018-05-08 20:50 i Drottninghögsskolan Helsingborg
.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Hur blir en fjäril till? Vad äter en larv? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Vilka fiender har fjärilar? Hur många vingar har en fjäril? Dessa frågor, och många fler, ska arbetet med Fjärilars liv ge svar på! Vi kommer att följa utvecklingen från liten larv till fullt utvecklad fjäril.

Innehåll

Fjärilars liv

I fjärilars liv ska du följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjäril. Du tränar på att skriva förutsägelser och dokumentera ditt resultat. Temat avslutas med att du får släppa ut din fjäril i naturen.

Undervisning

Tillsammans med en kompis får du en larv som ni ska ta hand om. Du får observera vad som händer när larven förvandlas från larv till puppa och så småningom till fjäril. Du gör en fjärilsbok där du ska rita och skriva om fjärilens utveckling. När fjärilarna är "redo" släpper vi ut dem i naturen.

Du får också kunskaper om fjärilar genom genomgångar, filmer och böcker.

Mål:

Du ska:

 •  känna till fjärilens livscykel och kunna beskriva dess olika stadier, ägg-larv-puppa-fjäril. 
 •  kunna hur en fjäril ser ut och vilken funktion kroppens olika delar har.

 • veta hur en beskrivande text är uppbyggd
 • kunna skriva en beskrivande text tillsammans med andra

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

 • berätta och rita de olika faserna från ägg till fjäril.
 • berätta hur en fjäril ser ut och vilken funktion kroppens delar har.
 • dokumentera dina undersökningar med text och bild i boken "Min fjärilsbok".
 • skriva en beskrivande text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3