Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar, prioritering, avrundning

Skapad 2018-05-09 08:46 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Mål för kapitlet

Du kommer att få utveckla kunskaper om: 

 • att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1 000
 • att dividera med 10, 100 och 1 000 så att kvoten blir ett decimaltal
 • prioriteringsregler
 • överslagsräkning
 • att avrunda heltal och decimaltal

Undervisning

Du kommer att få:

 • lyssna på genomgångar
 • diskutera (både i grupp och enskilt)
 • arbeta i Koll på matematik
 • arbeta med arbetsblad
 • spela mattespel
 • träna med Bingel

   

Arbetet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

Problemlösning

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck där olika räknesätt finns representerade, till exempel 100-3*12=64 "Jag får tillbaka 64 kr på min hundralapp när jag köper tre syltkakor för 12 kr styck"

 • reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning och avrundning, till exempel avrunda en kostnad till hela kronor

Begrepp

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp

Metod

 • använda fungerande metoder för att utföra beräkningar vid huvudräkning och överslagsräkning

 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • använda enkla prioriteringsregler, till exempel beräknar multiplikation före addition
 • utför multiplikation och division med 10, 100 och 1 000

Kommunikation och resonemang

 • beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar, prioritering och avrundning med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa

 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar, prioritering och avrundning

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

avrundning
överslagsräkning
prioriteringsregler
närmevärde
avrundningssiffra
avrunda nedåt
avrunda uppåt
ungefär lika med
division
multiplikation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: