👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi år 4 - Näringskedja, näringsväv, ekosystemtjänster

Skapad 2018-05-09 08:46 i Rävlanda skola Härryda
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
I naturen finns det ett samspel mellan alla djur och växter. Om balansen rubbas finns det en risk att djuren eller växterna inte överlever. Därför är det viktigt att förstå samspelet mellan olika djur och växter.

Innehåll

Mål

Du ska visa att du kan använda kunskaper i biologi för att förklara biologiska sammanhang samt för att ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att förklara en näringskedja och ekosystemtjänster.

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd.
 • ge exempel på och beskriva vad ekosystemtjänster innebär (t.ex. pollinering, nedbrytning, rening av vatten).
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, toppkonsument, ekosystemtjänster, pollinering, nedbrytning.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som: näringskedjor, näringsväv, ekosystem, producent, konsument, toppkonsument.
 • förklara vad ekosystemtjänsten pollinering innebär.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • rita/skapa näringskedjor.
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor/näringsvävar samt ekosystemtjänster.
 • gå ut och leta delar av näringskedjor/näringsvävar.
 • tydliggöra pollinering genom ett experiment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
Näringskedja, näringsväv, ekosystemtjänster

Nivå 1
Nivå 2
Godtagbar nivå för årskursen
Nivå 3
Mer än godtagbar nivå för årskursen
Näringskedja
Du känner till och kan redovisa vad en näringskedja är.
Du kan ge exempel på en näringskedja och med lärarstöd förklara hur den fungerar.
Du kan med ord och/eller bild ge exempel på en näringskedja samt muntligt förklara hur den fungerar.
Du kan med ord och bild utförligt förklara vad som menas med en näringskedja och även ge exempel på en sådan.
Ekosystemtjänster
Du ska lära dig om ekosystemtjänster, t.ex. nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Du kan ge exempel på en ekosystemtjänst och med lärarstöd förklara hur den ekosystemtjänsten fungerar.
Du vet vad en ekosystemtjänst är och kan enkelt förklara någon sådan tjänst.
Du vet vad en ekosystemtjänst är och kan redogöra för flera sådana tjänster på ett utvecklat sätt.
Begrepp
Du känner till och beskriver viktiga ämnesbegrepp, t.ex. näringsväv, producent, konsument.
Du känner till några viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan para ihop begreppet med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan para ihop begreppet med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan förklara vad de betyder med egna ord.