👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inledande biologi

Skapad 2018-05-09 08:51 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Biologi
Planering för arbetsområdet inledande biologi

Innehåll

Ur läroplanen lgr11

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Från kursplanens centrala innehåll kommer följande att tas upp inom arbetsområdet:

 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Mål för arbetsområdet

Detta arbetsområdet är en introduktion till biologin. Vi kommer att lära oss:

 • vad liv är
 • vad en cell är
 • hur organismer indelas
 • om fröväxter och sporväxter
 • om fotosyntesen
 • vad en svamp  är och vad de har för uppgifter
 • hur djur kan grupperas in i olika grupper
 • om bakterier och virus

Arbetsformer och bedömning

Under arbetsområdet kommer vi att ha genomgångar och titta på filmer. Vi kommer att jobba med olika uppgifter och frågor från böckerna. Arbetsområdet kommer att bedömas genom arbetet på lektionerna, läxförhör samt ett prov.

 

Matriser

Bi
Inledande biologi

E
C
A
Läxförhör mikroskopet
Du satte ut merparten delarna av mikroskopets delar på ett korrekt sätt och kan också beskriva hur man tillverkar ett preparat att titta på.

Provet

På raderna nedan hittar du bedömningen av det skriftliga provet.
E
C
A
Begrepp
Fråga 1, 2, 3a, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8 & 12.
Du visar att du har grundläggande koll på områdets begrepp genom att besvara runt hälften av frågorna på ett korrekt sätt.
Du visar att du har god koll på områdets begrepp genom att besvara merparten av frågorna på ett korrekt sätt.
Du visar att du har mycket god koll på områdets begrepp genom att besvara näst intill alla frågorna på ett korrekt sätt.
Laborationer och experiment
Fråga 11
Du kan på ett enkelt sätt med ett vardagligt språk.förklara hur man går tillväga för att undersöka något i ett mikroskop.
Du kan på ett utvecklat sätt med viss användning av det naturvetenskapliga språket förklara hur man går tillväga för att undersöka något i ett mikroskop.
Du kan på ett välutvecklat sätt med användning av det naturvetenskapliga språket förklara hur man går tillväga för att undersöka något i ett mikroskop.
Diskussion och argumentation
Fråga 3b, 9, 10 & 13
Du kan föra en grundläggande diskussion med några kopplingar till det du lärt dig inom området.
Du kan föra en utvecklad diskussion med flera kopplingar till det du lärt dig inom området.
Du kan föra en välutvecklad diskussion med många kopplingar till det du lärt dig inom området.