👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri vt åk 5

Skapad 2018-05-09 08:51 i Aspen Montessori Grundskolor
Matteborgen 5B kap 9
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med olika vinklar. Du ska träna på att mäta och rita vinklar.

Innehåll

Mål för eleven:

 • Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel är större än 90 grader.
 • Veta hur många grader ett helt varv och ett halvt varv är.
  Rita vinklar med hjälp av en gradskiva.
  Läsa av vinklarnas grader med hjälp av en gradskiva.
 • Räkna ut vinkelsumman i en triangel
 • Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Undervisning:

Du kommer att få räkna i matteboken.

Delta i genomgångar där du få lösa uppgifter under tiden.

Arbeta självständligt

Arbeta i par

Arbeta med problemlösning

Genomföra en diagnos för att se vad du ska arbeta vidare med.

Du kommer att få arbeta med Problemlösning som berör delarna som beskrivs i mål för eleven.

Bedömning

Din förmåga att:

- Benämna olika slags vinklar
- Läsa av vinklarnas grader med hjälp av en gradskiva
- Måla vinklar med hjälp av en gradskiva
- Se skillnader mellan olika vinklar
- Räkna ut vinkelsumman i en triangel
- Kunna benämna olika geometriska objekt

- Markera ut symmetriaxlar hos olika objekt

-Föra och följa matematiska resonemang vid genomgångar och i individuella samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6