👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika texter

Skapad 2018-05-09 08:52 i Södertälje Friskola AB Fristående Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I samband med geografi ska du få träna på att skriva olikartade texter.

Innehåll

 Du skall i samband med geografin få träna på att skapa olika texttyper med tydligt innehåll.

Du ska få träna på att använda olika källor och reflektera över dess trovärdighet samt användbarhet.

Du skall få träna på att ge omdömen på dina kamraters texter.

Du skall få träna på att hålla muntliga redovisningar.

Du kommer att träna på att diskutera, analysera, reflektera och argumentera.

Du kommer att få träna på att läsa faktatexter som du sen visar att du kan ta del av.

Du kommer att få träna på hur man bygger upp olika texter.

Du kommer att få träna på hur man använder viktiga skrivregler.

Vi kommer att jobba tematiskt både i geografi samt religion. Vi kommer att jobba enskilt i par och i mindre grupper. Vi kommer att tillsammans läsa olika texter som vi hjälps åt med att förstå. Ni kommer att redovisa era arbeten i mindre grupper där ni tränar på att ge respons på varandras arbeten utifrån utvalda kriterier.