👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rening och separationsmetoder

Skapad 2018-05-09 09:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Kemi
Reningsverk Blandning/lösning Separationsmetoder.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Rening och separationsmetoder

Rubrik 1

Du har kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Begrepp och ord
Du kan med stöd förklara skillnaden mellan blandning, kemisk förening, lösning och skillnaden på rent ämne och blandning.
Du kan förklara betydelsen av blandning, kemisk förening, legering lösning och förklara skillnaden på rent ämne och blandning. Du kan ge exempel de olika begreppen.
Du kan förklara skillnaden mellan heterogen och homogen blandning, emulsion legering, kemisk förening, och förklarar skillnaden på rent ämne och blandning. Du kan ge exempel de olika begreppen. Du använder några kemiska beteckningar i dina förklaringar
Du kan förklara skillnaden mellan heterogen och homogen blandning, emulsion legering, kemisk förening, och förklarar skillnaden på rent ämne och blandning. Du kan ge exempel och förklara begreppet lika löser lika. Du kan ge exempel för de olika begreppen, samt använder några kemiska beteckningar i dina förklaringar.
Ny aspekt
Separationsmetoder
Du kan med stöd förklara några separationsmetoder och hur man använder dem för att dela på ämnen.
Du kan förklara några separationsmetoder och hur man använder dem för att dela på ämnen.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara flera separationsmetoder och hur man använder dem för att dela på ämnen.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara flera separationsmetoder och hur man använder dem för att dela på ämnen. Du kan på ett välutvecklat sätt använda de olika begreppen för att förklara hur man skulle kunna använda dem i en laboration
Ny aspekt
Reningsverk
Du kan med stöd förklara några av metoderna vi använder för att rena vårt avloppsvatten och dricksvatten.
Du kan förklara några av metoderna vi använder för att rena vårt avloppsvatten och dricksvatten.
Du kan utvecklat förklara flera av metoderna vi använder för att rena vårt avloppsvatten och dricksvatten.
Du kan utvecklat förklara flera av metoderna vi använder för att rena vårt avloppsvatten och dricksvatten. och du vet varför vi använder dessa metoder. Vad är det som tas bort med varje metod?