👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-05-09 09:30 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan demokrati och diktatur? Hur fattas demokratiska beslut? Vilka rättigheter och skyldigheter finns det i en demokrati? Hur kan man påverka beslut? Vilka är de olika partierna? Hur går det till att rösta?

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

1. Vad är demokrati? Answergarden. Film: Vem bestämmer? Diskussion samt lärobok. s.64-67

2. Vad krävs för att en demokrati ska fungera? Koppla till klassråd-elevråd. Film: Så funkar Sverige: Demokrati. Film: Drömmen om demokrati del 1. Film: Så funkar Sverige: Grundlagar.

Kommun-riksdag- vem bestämmer över vad? På tavlan gemensamt.  Lärobok s. 68-71.

Vad kännetecknar demokrati/diktatur -korten på tavlan.

Hur fungerar demokratiska beslut? Lärobok s. 72. Uppgift: Klassresan.

3. Vilka är de politiska partierna i riksdagen? Brainstorma tillsammans. Film: Dröm om demokrati del 3. Para ihop symbol, partiledare, namn-kort.

4.Så fick vi allmän rösträtt. Film: Dröm om demokrati del 4.

5. Att påverka mellan valen. Film: Dröm om demokrati del 5. Lärobok s. 78-79. Film: Dröm om demokrati del 6.

6. Samhällsfrågan s. 83 i Läroboken.

 

 

Visa vad du lärt dig

Skriftlig slutuppgift.

Tidsram

Ca tre veckor.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6