Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2018-05-09 09:34 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Muntlig framställan
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska förbereda och genomföra en muntlig presetnation inför klassen. Innehållet och formen får du bestämma mycket över själv.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Syftet med arbetsområdet är att:

- utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal.

- kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Se koppling nedan.

Begrepp/språkliga mål

Presentation

Framförande

Kroppspråk

Improvisera

Artikulera

Stödord

Manus

Utantill - innantill

Kunskapskrav (för år 6)

Se koppling nedan.

Bedömning

Eleverna kommer att bli bedömda när de framför sin muntliga presentation inför klassen.

Undervisning

Eleverna får själva välja vad det ska vara för typ av muntlig presentation, vad den ska innehålla och hur den ska framföras. I stöd av lärare får de ett stort inflytande över detta arbetsområde.  

Parallellt med förberedandet av den muntliga presentationen, kommer vi att arbeta med vad som gör ett muntligt framträdande bra. Vi kommer bland annat att prata om stödord/manus, tydlighet i tal och kroppsspråk. 

Vi kommer också att göra kortare talövningar och improvisationer.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
    Sv  4-6
  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
    Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: