👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, volym och vikt - åk 4

Skapad 2018-05-09 10:16 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Matematikboken Alfa kapitel 6.
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om bråk, volym och vikt.

Innehåll

 

Konkretisering av mål

När vi har avslutat arbetet med kapitlet ska du:

 • kunna läsa och skriva tal i bråkform.
 • kunna olika enheter för volym och vikt.
 • kunna göra enhetsomvandlingar.
 • kunna beräkna enkla uppgifter med volym och vikt.

Arbetssätt - undervisningen

 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar.
 • Du kommer att arbeta enskilt och ibland med en kamrat i olika matteuppgifter.
 • Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.
 • Du kommer att arbeta med matematikboken Alfa.

Bedömning

 • Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.
 • Jag  tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.
 • Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål.

.

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med kapitel 6 under ca. 4 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6