👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek, bus och massa rörelseglädje

Skapad 2018-05-09 10:50 i Vessigebroskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Rörelsetema på Vampyrens fritidshem vt 18.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Vad får dig att må bra? Hur skulle det påverka oss om vi slutar att leka? Varför är det viktigt att röra sig?

Eleverna ska få möjlighet till att röra sig allsidigt och i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Eleverna ska få pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Eleverna ska få möjlighet att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

 

Elevernas intressen, intiativ och behov 

Eleverna har stort intresse för att leka på olika sätt. Många behöver få möjlighet att röra sig och utmana sig. Olika typer av rörelselekar och aktiviteter finns alltid som önskemål och attraherar många av eleverna.

 

De ska förstå grunden till att det är viktigt att röra sig och vikten av att utmana sig själva till nya aktiviteter.

 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

 

Röra sig allsidigt, kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga, problemlösning, testa ideér, kommunicera, samarbetsförmåga.

 

Utvärderingen 

Utvärdering av målen: Rörelseförmåga, kommunikationsförmåga,, samarbetsförmåga och tilltron till sin egen förmåga.

 

Elevens upplevelse: Var aktiviteten lustfylld? “Vill ni göra det igen?”Vad lärde man sig under aktiviteten? Vad tränade vi på under aktiviteten?

 

 

Utvärderingen genomförs så här:

Genom observationer.

Testa att använda rateit, en app för utvärdering av upplevelsen kring aktiviteten.

Samtal om lärandet/ vad vi tränat på före, under  och efter aktiviteten.

 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

I fokus för varje aktivitet ligger de målområden/ förmågor som vi skrivit om ovan. Vi inkluderar alla elever i gruppen som deltar efter sina förutsättningar. Vi jobbar för att få ett tillåtande klimat där eleverna vågar att testa nya aktiviteter och vågar att misslyckas. Vi arbetar formativt genom att prata med eleverna om hur man kan utveckla olika aktiviteter och på vilken nivå de själva ligger, samt vad som är nästa steg i deras utveckling.

Vi ser alla som resurser för varandra och arbetar oftast tillsammans i par eller i olika grupper. Där blandar vi grupperna för att de ska känna sig bekväma med fler.

Pedagogernas förhållningssätt beror på vilka aktiviteter vi genomför. Vi kommer att vara inspiratörer för eleverna ska våga prova på nya lekar och aktiviteter. I förklarandet av de olika aktiviteterna använder vi oss oftast av den klassisk didaktiska rollen, då det är ett förhållningssätt som är bra att använda när man förklarar en lek med många regler. Under, de flesta, aktiviteterna använder vi oss av den processorienterade positionen. Det innebär att vi följer eleverna i aktiviteterna och försöker "fånga lärandetillfällen i flykten". Vi fokuserar och stödjer HUR eleverna agerar men eleverna bestämmer VAD som ska göras i den direkta aktiviteten. Det ger eleverna möjlighet att öva att göra egna val, fatta egna beslut och finna lust att lära sig och utforska på egen hand. 

 

Följande aktiviteter genomförs:

När vi pratade med eleverna om vilka aktiviteter de tycker passar in under målen så kom följande förslag fram Dessa förslag kommer vi att lägga in som aktiviteter i våra planeringar.

Alla spelar fotboll. Turnering.

Tävlingar ex. hopprep, rockring

Gagabollturnering

Rita, gissa, spring

Twister

Utflykt till Gurkbänken- grilla korv

Gå till skogen

Dansa i grupp

Leka lekar i aulan

Kamratbanor

Idrottshallen

Utelekar ex. General och spion, pantgömme, gagaboll, flaggan, bandy mm.

Leklådor ex. fotbollslådan, detektivlådan mm.

Utflykter

 

Lärmiljön används på följande sätt:

Följande miljöer kommer vi att tillbringa vår tid i:

Utomhus på skolgården.

idrottshallen.

I aulan.

I skogen.

På gurkbänken.

På Vessigebadet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -