👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen runt oss

Skapad 2018-05-09 12:36 i Ringblomman Örebro
Förskola
Projekt om växter och djur, främst småkryp i vår närmiljö.

Innehåll

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Baren är intresserade av småkryp som de hittar på gården

    - Vad gör barnen ?

Uppmärksammar pedagoger och andra ban på småkryp de hittar på gården.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

För att uppmäsksamma barnen att det finns olika insekter och växter, vad de heter och var man kan hitta dem.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi kommer att dela barngruppen och gå till olika platser för att se vad som finns där och utifrån det spinna vidare, se bloggen.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Vi fördelar ansvaret på våra avdelningsplaneringar.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Vi delar gruppen i mindre grupper efter deras ålder och anpassar svårigheten därefter.

   - Material?

Vi gör egna bilder med det vi hittar, lånar böcker på biblioteket och gör material till samlingar

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016