Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 4 Meteorologi Brännkärrsskolan 2017/2018

Skapad 2018-05-09 12:39 i Brännkärrsskolan Knivsta
Rubriker som står till grund i skolans gemensamma LPP mall
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer att behandla arbetsområdet meteorologi. Du att få lära dig mer om vad som påverkar vårt väder och hur olika väderförhållanden uppstår. Du kommer även att lära dig mer om vädersymboler m.m.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor och kunskaper:

 

 • veta varför vi inte alltid har samma väder på vår jord,
 • kunna lite fakta om solen och hur den påverkar vårt klimat,
 • veta hur en termometer fungerar,
 • känner till hur vindar uppkommer,
 • ha kunskap om olika typer av nederbörd, t ex regn, snö och hagel,
 • känna till hur åska och blixt bildas, och
 • kunna förstå en enkel väderprognos.

 

Målet med undervisningen är att eleven ska:

 • kunna redogöra för begreppen: luft, ämne, atmosfär, lufttryck, prognos, meteorologi, nederbörd, mätinstrument, observera, vind, temperatur, luftfuktighet, moln, väder, klimat. 
 • kunna redogöra för olika väderfenomen

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att lära oss många nya begrepp, du får öva på att förklara, använda, analysera och diskutera dem.
 • Vi kommer att se filmer
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. 
 • Vi kommer att läsa faktatexter inom ämnet meteorologi
 • Vi kommer att skriva faktatexter om ämnet meteorologi
 • Du kommer att få tillverka en egen väderkarta och skriva en egen prognos. 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka tankar och frågor om olika väderfenomen
 • använda väder och klimatbegrepp på ett riktigt sätt samt förstå vädersymboler
 • beskriva och förklara hur olika väderfenomen uppstår och vad som orsakar dem,
 • delta i diskussioner och samtal om väder
 • dokumentera 
 • redogöra för det du lärt dig, muntligt, skriftligt, bild och med hjälp av digitala verktyg

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: