👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri år 7

Skapad 2018-05-09 13:32 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Baserat på Prio matematik kap.3 Geometri.
Grundskola 7 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei´a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • rak vinkel
 • rät vinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • vinkelben
 • vinkelbåge
 • vinkelspets
 • vertikalvinkel
 • sidovinkel
 • vinkelsumma
 • månghörning
 • triangel
 • likbent triangel
 • liksidig triangel
 • rätvinklig triangel
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete både praktiskt och teoretiskt.
 • Vi jobbar praktiska uppgifter, begreppsträning, matteappen, intermatte samt problemlösning i mindre grupper. 
 • Skriftligt prov för högre mål. 
 • Titta i classroom för mer detaljerad information. 
 • Ni kommer även få ett analogt begreppshäfte som vi tränar på i skolan.

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9